Proiecte si programe educative

Proiectul ”Firma de exercitiu Un pas în construirea propriei cariere”, POSDRU/175/2.1/S/149975, Partener:  Patronatul Tinerilor întreprinzători din România. Obiectiv general: îmbunătățirea capacității de inserție pe piața muncii a elevilor de liceu.

Proiectul ”ROMANIA HUB”, inițiat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Obiectiv general: dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor și prezentarea programelor cu finanțare nerambursabilă ale Ministerului în rândul elevilor de liceu.

Proiectul ”Garanții pentru TINEri!” POSDRU/126/5.1/S/139512 , în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România. Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacității de ocupare a tinerilor prin asigurarea accesului la servicii integrate de informare, consiliere și orientare profesională.

Proiectul „Pregătiţi pentru piaţa muncii”, POSDRU/90/2.1/S/63611, în parteneriat cu ISMB, Obiectivul principal al proiectului constă în creşterea nivelului competenţelor dobândite de viitorii absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic (IPT) cu scopul de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile companiilor pentru integrarea profesională a acestora.

Proiectul „ Imbunatatirea  calitatii educatiei si formarii  profesionale  prin retele  parteneriale„ POSDRU/85/1.1/S/57551, în parteneriat cu CNDIPT, Obiectiv proiectului: Imbunatatirea  calitatii  educatiei  si formarii profesionale  utilizand  retele  parteneriale  intre scoli.

Proiectul ”Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic pe piața muncii” POSDRU/90/2.1/S/63840, partener CMBRAE. Scopul principal al proiectului a constat in consilierea si orientarea elevilor in domeniul carierei pe baza unor programe specifice.

Parteneriatul LLP – Leonardo da Vinci ”M-learning and other good prectices in ITC teaching”, cu parteneri din Spania, Olanda, Portugalia, Polonia și Suedia. Obiectivele proiectului: promovarea de inserţiei pe piaţa muncii, îmbunătăţirea competenţelor într-o limbă străină, schimbul de bune practici în domeniul didactic, studierea noilor tendinţe educaţionale în e-learning.

Colaborare cu Universitatea Politehnică București –UPB-CTTI pentru organizarea Capaniei ”Ești un potențial întreprinzător?” în cadrul proiectului ELAN – Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Inițiativă în Industria Electronică, proiect finanțat din Fondul Social European, POSDRU

Proiect Zentiva Expres 2013, 2014, parteneri Compania Zentiva şi Asociaţia Şcoala de Valori.

Proiect educational SOLID EDGE, în parteneriat cu SC ADA Computers. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor practice ale elevilor şi profesorilor prin însuşirea şi utilizarea programului Solid Edge.

Colaborare cu Junior achievement Romania pentru derularea programelor: Educația financiară – JA BaniIQ, Educație pentru orientare profesională Economia și succesul și Succesul profesional, Educație pentru sănătate și viață active.

Încă din anul 1998 şcoala noastră s-a implicat în realizarea de proiecte educaţionale susţinute şi finanţate de Comunitatea europeană: Socrates- Comenius şi Arion, Leonardo da Vinci, Grundtvig, LLP- Programul transversal, Soltrain Altener si altele

De asemenea, şcoala este implicată în mai multe proiecte finanţate din Fonduri Structurale, POSDRU.