Oferta liceu

NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT

Filiera, Profiluri, Specializari/Calificari.

Domeniile de pregătire profesională și calificările din oferta școlii, conform planului de școlarizare 2016/2017 sunt următoarele:

Liceu Tehnologic:

domeniul electronică automatizări, calificările Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician electronist

domeniul mecanică, calificarea Tehnician transporturi

domeniul electric, calificarea Tehnician electrician electronist auto

Învățământ profesional de 3 ani:

-domeniul mecanică, calificările: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto

Școala postliceală:

domeniul transporturi, calificările Tehnician diagnostician auto și Tehnician transporturi auto interne și internaționale