Istoric

LICEUL TEHNOLOGIC ”THEODOR PALLADY” a luat fiinţă la 1 septembrie 2013 prin fuziunea Liceului Tehnologic Unirea cu Liceul Tehnologic nr. 19 şi împleteşte tradiţiile celor două şcoli.

Forme de învățământ:

- Liceu tehnologic – cursuri de zi și cursuri serale;

- Invățământ professional de 3 ani – cursuri d zi;

- Scoala postliceală - cursuri de zi;

- Liceu teoretic – cursuri cu frecvență redusă.