Istoric

LICEUL TEHNOLOGIC ”THEODOR PALLADY” a luat fiinţă la 1 septembrie 2013 prin fuziunea Liceului Tehnologic Unirea cu Liceul Tehnologic nr. 19 şi împleteşte tradiţiile celor două şcoli.

Forme de învățământ:

– Liceu tehnologic – cursuri de zi și cursuri serale;

– Invățământ professional de 3 ani – cursuri d zi;

– Scoala postliceală – cursuri de zi;

– Liceu teoretic – cursuri cu frecvență redusă.